Bảo Trì Máy Chủ 18h-19h 09/11 Cập Nhật Tính Năng

Thông báo bảo trì máy chủ và cập nhật tính năng

Thời gian: 18h00 -19h00, ngày 09/11/2020.
Nội dung:
– Update fix lỗi nhân vật RF auto tự PK
– Cho phép ném trứng pet Muun ra khỏi túi event.
– Tăng tỷ lệ rơi đồ exl 400-600-800 ở các map Nars, Ubai, Ferea…
– Mở giới hạn 5 account/ 1 ip máy.
– Tăng giới hạn treo off lên 96h.
Trong quá trình chơi game, các bạn thấy có vấn đề gì bất cập cứ đóng góp ý với BQT , cũng như đưa các đề xuất giải pháp giúp game phát triển,
BQT sẽ luôn luôn lắng nghe và ghi nhận những đóng góp của các anh.