Bảo Trì Máy Chủ 18h-19h 29/10 Cập Nhật Tính Năng

Thông báo bảo trì máy chủ và cập nhật tính năng

Thời gian: 18h00 -19h00, ngày 29/10/2020.
Nội dung:
– Cập nhật Hiện thị vị trí bãi quái trên tab bản đồ Client
– Bổ xung thêm bãi quái tại UBai , Nars.
– Bổ xung thêm Box Zen 100Tr vào xShop.
– Tăng tỷ lệ rơi vật phẩm khi làm nhiệm vụ
– Giảm HP, Dame Def của Dark Elf trong Refuge (1 phần của nhiệm vụ 3).
– Tăng tỉ lệ xoay vũ khí rồng của slayer tại NPC Moss Elbeland.
Trong quá trình chơi game, các bạn thấy có vấn đề gì bất cập cứ đóng góp ý với bqt , cũng như đưa các đề xuất giải pháp giúp game phát triển,
BQT sẽ luôn luôn lắng nghe và ghi nhận những đóng góp của các anh.