Bảo trì máy chủ cập nhật sự kiện 18h đến 19h 2/12/2020

Bảo trì máy chủ cập nhật sự kiện

Thời gian: 18h00′ đến 19h00 2/12/2020

Nội dung:
☘️ – Sao lưu cơ sở giữ liệu chuẩn bị cho việc nâng cấp server lên phiên bản Mu Season 16.
☘️ – Thay đổi hình ảnh thỏ ngọc sang Thỏ Ngọc của Event và cập nhật các loại Pet MUUN .
☘️ – Mở Event MU Roomy.
☘️ – Tăng x2 Exp từ level 1 đến 700
☘️ – Giảm thời gian chờ delays skill khi offlevel. (Tốc độ xuất chiêu và buff nhanh hơn).
…..