Bảo trì máy chủ từ 1h đến 4h sáng ngày 27/12

Bảo trì máy chủ từ 1h đến 4h sáng ngày 27/12

-Chào toàn thể các bạn.

Máy chủ sẽ bảo trì vào lúc 1 giờ cho đến 4h sáng để bảo trì hệ thống Networrk từ phía đối tác dịch vụ máy chủ.

Bên cạnh đó chúng tôi cũng cập nhật lên phiên bản [13.2.1.7] bản vá lỗi mới nhất từ phía đối tác.

-Chúng tôi cố gắng khởi động lại máy chủ trong thời gian sớm nhất.