Boss Gà Tinh Anh

Giới Thiệu Sơ Lược Boss Mini Gà Tinh Anh

Gà Tinh Anh – Green Rooster
Với chỉ số thủ và máu cao bù lại rất hiền từ và không tấn công ai cả. Chỉ biết bỏ chạy khi gặp nguy hiểm.

Xuất hiện tại các map Lorencia – Noria – Davias.
Số lượng: 10 con trên mỗi map
Thời gian hồi sinh: 6 tiếng.
Có thể rơi ra các vật phẩm: Đồ exl, Ngọc, Zen…