Download

Client Mu Online Dung lượng Server Download
– Bản cài đặt không âm thanh 470 MB Google Download
– Bản cài đặt Client Full 751 MB Google Download

+ Vào Game bằng MU.exe để được cập nhật tệp tin mới nhất

Hướng Dẫn Cài Đặt

– Sau khi tải Game xong, bạn nhấn đúp chuột vào file cài đặt để mở lên và nhấn nút Cài đặt. Mặc định sẽ cài đặt vào thư mục D:\Mu ( Bạn không nên thay đổi )

Hướng Dẫn Gỡ Bỏ

-Bản Cài đặt theo phương thức đơn giản là ghi chép dữ liệu vào máy tính của bạn chứ không có tác động can thiệp nào vào hệ thống Window nên khi gỡ bỏ chỉ cần xóa bỏ thư mục chứa Mu là được