Mu Season 13 Part 2 Mu Non Reset Open Máy Chủ NORIA

Mu Season 13 Part 2 Mu Non Reset Open Máy Chủ NORIA

Chuẩn webzen đồ đạc vật phẩm giá trị cao

mu season 13

Alphal Test : 12h Ngày 19/12/2018
Open Beta : 19h Ngày 22/12/2018

🎮Trang chủ : https://fanmu.vn/
🎮Đăng ký tài khoản : https://fanmu.vn/tai-khoan
🎮Group trao đổi : https://www.facebook.com/groups/2105484849473527/

———————————————-
👉 THÔNG TIN MÁY CHỦ FANMU.VN

🛑 Phiên Bản: Mu Season 13 Part 2 Non reset
⚔️ Exp Base : x10
⚔️ Exp Master : x10
⚔️ Drop Item : 50%
⚔️ Drop Jewel : 15%

✔️ Offlevel : Tự động đánh ngay cả khi tắt máy
✔️ Vũ khí Rồng Cấp 2 : nhân vật Rage Fighter
✔️ Khuyên tai Level 300 và 700
✔️ Set đồ mới Season 13 Lv 900 : Awakening
✔️ Boss mới, Maps mới
✔️ Wing 4 xuất hiện chuẩn Opt Season 13
✔️ Nhiệm Vụ 4 xuất hiện
✔️ Hệ thống điểm Ruud và trang bị Ruud mới
✔️ Hệ thống sách thuộc tính mới