Sự Kiện Cuối Tuần Cơ Hội X2 Kinh Nghiệm 6/12

Sự Kiện Cuối Tuần Cơ Hội X2 Kinh Nghiệm

Thời Gian Bắt Đầu 0h 6/12 Kết Thúc 23h 6/12

Nội dung: Áp dụng cho tất cả các chiến binh khi tham gia tiêu diệt quái thú trên lục địa MU sẽ được Nhân đôi điểm kinh nghiệm.

Cơi Hội Nhân Đôi Kinh Nghiệm

Chúc Mutizen cuối tuần vui vẻ.