Sự Kiện Cuối Tuần X2 Kinh Nghiệm 28-11

Sự Kiện Cuối Tuần X2 Kinh Nghiệm 28-11

  • Chào toàn thể chiến Binh FanMU.

Vào ngày thứ 7, Chủ Nhật BQT Gủi đến toàn thể các chiến binh hai sự kiện nhỏ như sau:

1: Tăng x2 Exp hiện tại đối với những nhân vật có level trên 550.

2: Tăng x4 Exp hiện tại đối với những nhân vật có level dưới 550.

3: Khuyến mại tặng 50% giá trị thẻ nạp.

Thời gian: Bắt đầu Ngày  28/11 đến hết Ngày 29/11

Chúc Mutizen cuối tuần vui vẻ.

Event cuối tuần