Sự Kiện Đua Top Beta 7 Ngày Máy Chủ Legend MU Season 16

Sau sự kiện đua Top Alpha Test có lẽ các bạn đã hơi nóng người rồi đúng không? Tiếp theo đây là phần thưởng to hơn dành cho các bạn … Đọc tiếp Sự Kiện Đua Top Beta 7 Ngày Máy Chủ Legend MU Season 16