Thời Gian Sự Kiện Ingame

 

EVENT Thời Gian Map
Death King 1h30-5h30-9h30-13h30-17h30-21h30 Lorencia
Red Dragon 3h-9h-15h-21h Lorencia
Great Golden Dragon 0h-6h-12h-18h All Map
White wizard 0h-2h-4h-6h-8h-10h-12h-14h-16h-18h-20h-22h Lorencia – Noria – Davias
Invasion of rabbits(Thỏ Ngọc) Hồi sinh mỗi 2 h All Map
Christmas invasion (Ông Già Noen) 20h30 hằng ngày Davias
Erohim 19 Hằng ngày Lorendeep
Balgass / Crywolf Event Mỗi 20h thứ 5 hằng tuần Crywolf
Boss nightmare / Kanturu evnet Hồi sinh 24h sau khi chết Kanturu4
Tay trái – Tay phải / Kanturu evnet Hồi sinh 24h sau khi chết Kanturu4
Core Magriffy Hồi sinh 24h sau khi chết Akeron
Lord of Silvester Hồi sinh 24h sau khi chết Akeron
Boss Kundun / Kalima event Hồi sinh 24h sau khi chết Kalima7
Boss Nhện Selupan / Raklion Event Hồi sinh 24h sau khi chết Raklion
Boss Medusa (Swamp of Calmness Event) Hồi sinh 24h sau khi chết Swam of calmness
Ferea Hồi sinh 24h sau khi chết Ferea
Nixie Lake Hồi sinh 24h sau khi chết Nixie Lake
Swamp of Darkness 800 Hồi sinh 24h sau khi chết Swamp 800
Event Blood Castle 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00,
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 , 23:00
Map event
Event Devil Square 0:30, 1:30, 3:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30,
7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 , 23:30
Map event
Event Chaos Castle 4:00,8:00,12:00,16:00,20:00,24:00. Map event
Gaion Chỉ cần có đủ nguyên liệu là có thể đi Map event
Archeron Guardian Mỗi 19h ngày thứ 5 hằng tuần Akeron
New Year invasion (Năm Mới) Coming Soon
Invasion of summer
(Hỏa Diệm Quỷ)
Coming Soon All Map
Illusion Temple
(Bạch Long Điện)
8:00,20:00 Map event
Event Doppel Ganger+ 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,19:00,23:00. Map event